1

Thông tư 166/2013/TT-BTC Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

 2. Áp dụng văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế 

a) Việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế đã xảy ra trước ngày 15 tháng 12  năm 2013 áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm. 
b) Áp dụng các quy định về xử phạt; quy định về hoãn thi hành quyết định xử phạt, miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và các quy định về xử phạt khác có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế quy định tại Thông tư này đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế xảy ra trước ngày 15 tháng 12 năm 2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết. 
c) Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế còn khiếu nại thì áp dụng quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để giải quyết.

 

  • Các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế


– Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế với mức phạt tiền từ 03 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế là nội dung quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2013.

– Theo đó, mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại hoặc chi phí khám, chữa bệnh.

– Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế bao gồm: Đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt (trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn, giảm tiền phạt; thu nhập của cá nhân, hộ gia đình; xác định giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại; số tiền phạt đề nghị được miễn, giảm); xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi có tài sản bị thiệt hại hoặc kết quả xác định về bệnh hiểm nghèo của cơ sở khám, chữa bệnh và chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ (đối với cá nhân bị bệnh hiểm nghèo). Trường hợp thiệt hại về tải sản, chi phí chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có) phải kèm theo bản sao có xác nhận công chứng về bồi thường thiệt hại, về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

 

TẢI TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI: Thông tư 166/2013/TT-BTC 

Nếu bạn đang lúng túng không biết hiện nay công việc kế toán đang áp dụng chế độ kế toán nào cho các loại hình doanh nghiệp, công ty ; hay chính sách thuế, thông tư nghị định mới đang được cập nhật.

>> Bạn có thể tham gia “ Khóa học kế toán thuế ngắn hạn” tại 1 trong 33 cơ sở của KẾ TOÁN HÀ NỘI trên toàn quốc để nâng cao kỹ năng kế toán thuế.

Gọi ngay Hotline 0978 365 021-  0918 350 120( Ms Hòa) để được hỗ trợ tư vấn 24/7.