1

Thông báo gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính 2015

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính

                                                    THÔNG BÁO
Về việc gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính
qua mạng kỳ kê khai năm 2015
 
Tháng 03/2016, Người nộp thuế thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính,…với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 04/04/2016) đối với các tờ khai Quyết toán, Báo cáo tài chính kỳ kê khai năm 2015.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Thông báo gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính 2015

Các bạn kế toán viên và các doanh nghiệp chưa kịp làm xong tờ khai thuế, BCTC có thêm thời gian để hoàn thành. Mọi người like và share bài để các bạn khác cùng biết nhé!

>> Kế Toán Hà Nội cung cấp DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM giá rẻ – uy tín trên toàn quốc và các Khóa học kế toán thực tế ngắn hạn: thuế, BCTC, thực hành, tổng hợp – cam kết đào tạo tới khi thành thạo nghề . Liên hệ Hotline 0978 365 021 để biết thêm thông tin chi tiết