Quyết định 1500/QĐ-BTC quy định mới các thủ tục hành chính về thuế

28/10/2016 | 3:29 AM

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DN xem ngay

Quyết định 1500/QĐ-BTC quy định mới các thủ tục hành chính về thuế

Được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 30/06/2016 thay thế cho 26 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế bị bãi bỏ ( kèm theo danh sách)

 

Quyết định bao gồm 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm 2 phần:

PHẦN I:

– Danh mục các quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế bị bãi bỏ

– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế: 12 mục

– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế : 165 mục

– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế: 123 mục

PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

– Các thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế chi tiết

– Các thủ tục hành chính cấp Cục Thuế chi tiết

 

1. DANH MỤC:

– Danh mục các Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế bị bãi bỏ
– Danh mục thủ tục hành chính trong đó có nêu thông tư hướng dẫn

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Nhiều quyết định công bố thủ tục hành chính trước kia bị bãi bỏ

– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục thuế
– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế
– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế trong đó bao gồm:

– Thủ tục đăng ký thuế
– Thủ tục khai thuế GTGT
– Thủ tục khai thuế TNDN
– Thủ tục khai thuế TNCN
– Thủ tục khai thuế tài nguyên, thuế, phí BVMT
– Thủ tục khai thuế, phí, lệ phí khác
– Thủ tục hóa đơn, biên lai
– Thủ tục hoàn thuế, miễn, giảm thuế
– Thủ tục khác:
+ Nộp dần tiền thuế nợ
+ Gia hạn hồ sơ khai thuế
+ Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
+ Thông báo phương pháp trích khấu hao hồ sơ TSCĐ
+ Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước
+ Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước.

 

I. TẢI TÀI LIỆU TẠI:                              

Quyết định 1500/QĐ-BTC

 

Nguồn: webketoan.com


Kế Toán Hà Nội –  khai giảng các khóa học thực hành kế toán thực tếmọi đối tượng, cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ, dịch vụ chữ ký số, nhân lực kế toán chuyên nghiệp trên toàn quốc

  • Bình luận
  • facebook
  • google +

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa