1

Phần mềm HTKK 3.8.1 mới nhất

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Phần mềm HTKK 3.8.1 mới nhất

Tổng cục thuế vừa hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.1

 

Nhằm mục đích:

– Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN và bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

+ Bộ Báo cáo tài chính (năm)

+ Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

+ Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

+ Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa biên độ dạng tóm lược

 

– Nâng cấp chức năng lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QQD-BTC, Quyết định số 48/2006/TT-BTC, Quyết định số 16/2007/QQD-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông ưu số 200/20014/TT-BTC ( Bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định ” Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 4 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:

+ Ý kiến trái ngược

+ Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến

+ Ý kiến ngoại trừ

+ Ý kiến chấp nhận toàn phần

 

> Bắt đầu từ ngày 15/01/2018, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.1, iHTKK 3.6.1 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Tải bộ cài tại link: PHẦN MỀM HTKK 3.8.1 mới nhất

 

Nguồn: webketoan.com


Để biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.1 mới nhất, làm và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính… các bạn có thể tham gia các khóa học kế toán thực tế ngắn hạn tại 42 cơ sở Kế Toán Hà Nội. Hotline: 0978 365 021