1

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 3.8.4

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 3.8.4

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.8.4), ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK 3.6.4), ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer 1.4.6) nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.

 

Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết nội dung cập nhật trong bài viết dưới đây, để kê khai thuế cho đúng quy định hiện hành:

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC: Cập nhật chức năng kê khai và tra cứu báo cáo về biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC bao gồm:

– Thông báo phát hành biên lai.

– Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí.

– Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí.

– Báo cáo mất cháy hỏng biên lai.

– Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai.

Bổ sung chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (mẫu số 05/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

 

Bổ sung một số chức năng kê khai và tra cứu hồ sơ khai thuế theo yêu cầu nghiệp vụ phát sinh:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT – dành cho hoàn thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

– Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

Toàn bộ những thay đổi trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/5/2018, các tổ chức, cá nhân nộp thuế lưu ý để kê khai thuế cho đúng quy định mới nhất.

 

Tải tài liệu tại: PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.8.4

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 3.8.4

 

Nguồn: Tongcucthue.org


Để biết cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 3.8.4 , làm và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính… các bạn có thể tham gia các khóa học kế toán thực tế ngắn hạn tại 42 cơ sở Kế Toán Hà Nội. Hotline: 0978 365 021