Mẫu 01 Tờ khai đăng ký kê khai thuế qua mạng

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Mẫu 01 Tờ khai đăng ký kê khai thuế qua mạng
Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK cập nhật gửi đến các bạn tham khảo, hiện giờ thì Tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng – Mẫu 01/ĐK-iHTKK được gửi trực tiếp phần mềm HTKK – phần mềm miễn phí hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch mới nhất do Tổng cục thuế ban hành.

 

>> Thủ tục kê khai thuế qua mạng

Nội dung mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng như sau:

Mẫu 01/ĐK-iHTKK – Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————————

TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet 

                                                     Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………….

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng….. năm…………

3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số: ……………………………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.     

                                   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

TẢI TÀI LIỆU BÊN DƯỚI:

Mẫu 01 Tờ khai đăng ký kê khai thuế qua mạng

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa