Luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất 2016

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất 2016.

Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật thuế số 107/2016/QH13. Theo luật này có một số điều được sửa đổi bổ sung so với luật số 45/2005/QH11 đang áp dụng hiện hành.

 

Một số điểm mới của luật thuế xuất – nhập khẩu 2016:

Luật mới bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp, ngoài phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %. Cụ thể như sau ( theo Điều 5 Chương II)

1. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

2. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này.

3. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:

a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

b) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

c) Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

– Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên.
* Luật này có hiệu lực 01/09/2016
* Luật số 45/2005/Qh11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành

 

Một số điểm khác được quy định trong luật này:

– Đối tượng chịu thuế

– Người nộp thuế

– Căn cứ tính thuế

– Thời điểm tính thuế

– Biểu thuế

– Thuế chống bán phá giá

– Thuế chống trợ cấp

– Thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

– Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 Xem chi tiết và tải VB tại: Luật số 107/2016/QH13 – LUẬT THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU 2016

 Nếu bạn thấy hữu ích hãy LIKE VÀ SHARE cho mọi người cùng cập nhật nhanh nhất nhé!


>> Kế Toán Hà Nội khai giảng thường xuyên các khóa học kế toán thực tế ngắn hạn theo nhu cầu: học kế toán thuế, học kêế toán tổng hợp, học kế toán thực hành… cam kết dạy tới khi thành thạo nghề. Hotline 0978 365 021

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa