1

Công việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra thuế

Đới với các bạn kế toán viên, đặc biệt là những bạn mới vào nghề hẳn sẽ rất lo lắng, băn khoăn khi cơ quan thuế chuẩn bị thanh kiểm tra thuế công ty bạn.

Vậy bạn phải chuẩn bị những công việc, thủ tục, tài liệu gì?

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn bạn những công việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra thuế như sau:

Công việc chuẩn bị khi thanh tra kiểm tra thuế

I. Tài liệu gửi email:

 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra: Kết xuất dữ liệu ra file dạng Excel

Lưu ý: Mỗi năm tạo 1 file đầu vào, 1 file đầu ra; mỗi một tháng (quý) ghi vào từng sheet (sheet được đổi tên để nhận biết).

 • Sổ sách kế toán : Kết xuất sổ chi tiết tài khoản ra file dạng Excel

Lưu ý: – Từng năm tạo 1 file, mỗi một tài khoản ghi vào từng sheet (sheet được đổi tên để nhận biết).

 • Số theo dõi hàng hóa, vật tư phải chi tiết theo từng mặt hàng.
 • Sổ chi tiết thanh toán phải chi tiết theo từng khách hàng.

 

II. Tài liệu photo cung cấp trữ cho đoàn kiểm tra:

 1. Tờ khai thuế GTGT: kém theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào –bán ra; bao gồm cả hồ sơ khai chính thức và hồ sơ khai bổ sung.
 2. Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý.
 3. Báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN
 4. Quyết toán thuế TNCN
 5. Số mua hóa đơn tại cơ quan thuế ( nếu có)
 6. Thông báo phát hành hóa đơn đặt in
 7. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 8. Thông báo két quả hủy hóa đơn hết giá trị sử dụng ( nếu có)
 9. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế thông báo thông tin tài khoản ngân hàng ( mẫu 08/MST)
 10. Giấy CN đăng ký KD, ĐK doanh nghiệp gồm lần đầu và các lần thay đổi (nếu có).
 11. Biên bản kiểm tra, thanh tra thuế các lần trước (nếu có)
 12. Hồ sơ xử lý hóa đơn bất hợp pháp trong kỳ quyết toán (nếu có)

 

III. Tài liệu chuẩn bị tại DN xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra:

 1. Hóa đơn, chứng từ gốc
 2. Sổ sách kế toán
 3. Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý (nếu có), Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

 

Bạn có thể tải Văn bản tại:  Công việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra thuế