1

Công văn số 487/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 487/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 06/02/2015 v/v ưu đãi thuế TNDN.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2315/CT – KTr2 ngày 17/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 2315/CT  – KTr2 ngày 17/12/2014, địa điểm đầu tư, ngành nghề kinh doanh và lao động của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên cơ cấu hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng tại Quảng Ngãi trước đây.

            Ngày 28/1/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 25/FVQ ngày 20/01/2015 của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi bổ sung thông tin xác định ưu đãi thuế thu nhập doạnh nghiệp theo công văn 2315/CT – KTr2 ngày 17/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cung cấp bổ sung các tài liệu liên quan đến việc xác định ưu đãi… của Chi nhánh Công ty.

            Để có cơ sở xem xét trả lời theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra các thông tin Công ty báo cáo để xác định rõ tình hình thực tế Công ty.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quãng Ngãi được biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 487/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

Dịch vụ kế toán.