Công văn số 388/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn  số 388/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 02/02/2015 v/v kê khai, nộp thuế GTGT.

                           

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1912/2014/Holcim ngày 19/12/2014 của Công ty TNHH  Xi Măng Holcim Việt Nam đề nghị hướng dẫn kê khai thuế GTGT kể từ năm 2015 cho Nhà máy Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn

            Trường hợp Công ty TNHH  Xi Măng Holcim Việt Nam có trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh và cơ sở sản xuất phụ thuộc là Nhà Máy xi măng Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang, nhà máy đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp; kể từ năm 2015 Công ty và Nhà máy thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng các quy định hiện hành về thuế.

            Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn  số 388/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa