Công văn của Tổng cục Thuế số 126/TCT-KK

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

 Công văn của Tổng cục Thuế số 126/TCT-KK ngày 14/1/2015 v/v hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

 

                                  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1975/CT-TT&HT ngày 15/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Ngày 16/12/2014, Bộ Tài Chính đã có công văn số 18304/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Thuế tỉnh, thành phố hướng dấn về hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa ( đính kèm theo).

          Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

  MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

 Công văn của Tổng cục Thuế số 126/TCT-KK

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

Việc làm kế toán

Khóa học kế toán

Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa