Công văn số 402/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 402/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 02/2/2015 v/v hoàn thuế GTGT.

 

            Trả lời công văn số 3337/CT-THNVDT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào;

            Căn cứ Điều 22 và Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

            Căn cứ các hướng dẫn trên và theo báo cáo của Cục Thuế thì Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên là 02 Công ty độc lập nhau nhưng giám đốc của 2 Công ty (bà Hoàng Thị Thúy và Ông Hoàng Đình Nguyên) có quan hệ liên kết, Công ty TNHH Hoàng Nguyên tuy có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT tại Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuật là 11.410.058.087 triệu đồng (trong đó có số thuế GTGT đầu ra của hóa đơn xuất bán nhà máy thủy điện Eakar xuất cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên) gây rủi ro về hoàn thuế GTGT.

            Vì vậy, để có căn cứ xem xét, quyết định việc hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk  thực hiện:

            -Tiến hành thanh tra thuế tại Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên về tình hình kê khai nộp thuế GTGT để làm rõ các quan hệ, giao dịch liên kết; việc luân chuyển dòng tiền thu được từ mua – bán nhà máy thủy điện Eakar giữa 2 công ty. Trường hợp qua thanh tra phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

            – Đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Nguyên thực hiện nộp ngay số tiền thuế GTGT còn nợ động (trong đó có số thuế GTGT đầu ra từ việc bán nhà máy thủy điện Eakar) vào ngân sách nhà nước trước khi xem xét, quyết định giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên.

            Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 402/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.

 

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa