Công văn 1316/TCT-KK của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế GTGT

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn 1316/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 8/4/2015  v/v hoàn thuế GTGT.

 

Trả lời công văn số 299/CT-KT ngày 03/3/2015 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 và khoản 5 Điều 66 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 4 Điều 5, Khoản 11 Điều 14, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lập, quản lts và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên và tài liệu photocopy kèm theo thì trường hợp ngày 05/11/2014 Công ty Cổ Phần vận tải xăng dầu VIPCO và Công ty Cổ Phần cảng xanh VIP đã ký hợp đồng mua bán tài sản là toàn bộ hệ thống cầu cảng, nhà kho cũng các vật kiến trúc khác được xây dựng trên diện tích 152.694,9 m2 đất thuê, tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, đã được đăng ký quyền sử dụng đất ( theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN877675) được xác minh là trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư nên thuộc đối tượng không phải tính kê khai, nộp thuế GTGT theo wuy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO ( bên bán) không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định. TRường hợp Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã kê khai và nộp thuế GTGT vào NSNN thì được coi là nộp thừa theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cục Thuế TP Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn:

  • Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra;
  • Công ty Cổ phần cảng xanh VIP (bên mua) thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn 1316/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Tham khảo các chuyên mục hữu ích khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

– Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa