1

Cách dùng phím tắt excel trong kế toán

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Cách dùng phím tắt excel trong kế toán

Nếu nắm được một số kỹ năng hay mẹo trong khi xử lý công việc đạt hiệu quả cao hơn và tiết kiệm thời gian.

Đặc biệt khi công việc kế toán rất bận rộn, bạn nên xem và áp dụng ngay những mẹo dùng phím tắt excel trong kế toán sau nhé

 

 1. FILE:

Ctrl + O = Ctrl + F12 = Ctrl + alt + F2: mở file cũ

Ctrl + N: mở file mới

Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời

Ctrl + S = Ctrl + Shift + F2: save

F12 = Save as

Ctrl + P = Ctrl + Shifl + F12: in

Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ

Ctrl +  di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình

 

 1. FONT:

Ctrl + B: in đậm

Ctrl + I: in nghiêng

Ctrl + U: ngạch chân

Ctrl + Shifl + F: vào mục đổi font chữ

Ctrl + Shifl + P: vào mục đổi cỡ chữ

 

 1. SAO CHÉP, CẮT DÁN:

Ctrl + C: copy

Ctrl + V: paste

Ctrl + X: cắt

Ctrl + D: copy dữ liệu từ ô phía trên

Ctrl + R: copy dữ liệu của ô sát bên trái

 

 1. ẨN DÒNG, ẨN CỘT

Ctrl + 0: ẩn cột

Ctrl + 9: ẩn dòng

Ctrl + Shift + 0: bỏ ẩn cột

Ctrl + Shift + 9: bỏ ẩn dòng

 

 1. PHỤC HỒI, HOÀN TRẢ TÌNH TRẠNG TRƯỚC/ SAU MỘT HÀNH ĐỘNG

Ctrl + Z

Ctrl + Y

F4: lặp lại định dạng vừa sử dụng

 

 1. TÌM KIẾM, THAY THẾ DỮ LIỆU

Ctrl + H: thay thế

Ctrl + F: tìm kiếm

 

 1. DI CHUYỂN TRONG MỘT SHEET

Ctrl + G = f5

PageUp

Pagedown

Ctrl + home

Ctrl + end

Tab: sang ô bên phải

Shift + Tab: sang ô bên trái

Ctrl + Tab: sang bảng excel khác

Enter: xuống ô bên dưới

Shift + Enter: lên ô bên trên

 1. SHEET

Ctrl + pageup: sang sheet bên trái

Ctrl + pagedown: sang sheet bên phải

Ctrl + giữ chuột vào tên sheet và kéo: copy toàn bộ sheet

Shift + F11: tạo sheet mới

Alt + E + L: Xóa sheet

 

 1. CHỌN Ô:

Shift + mũi tên phải

Shift +  mũi tên trái

Shift + mũi tên lên

Shift + mũi tên xuống

Ctrl + Shift + mũi tên phải: chọn một chữ bên phải trong

Ctrl + Shift +  mũi tên trái: chọn một chữ bên trái

Ctrl + A = Ctrl + Shift + dấu cách: chọn toàn bộ bảng

Ctrl + Shift + home: chọn từ ô con trở đến ô A1

Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến ô cuối cùng trong bảng tính

Shift + dấu cách: chọn một dòng

Ctrl +  dấu cách: chọn một cột

Ctrl + dung con chuột nhấp chọn các ô không liền kề: chọn nhiều ô cùng lúc không liền kề

 

 1. THÊM, XÓA

Delete

Backspace

Ctrl + “-“: Xóa ô

Ctrl + Shift + “+”: Thêm ô

 

 1. COMMENT:

Shift + F2: thêm mới comment, hoặc chỉnh sửa comment đã có

 

 1. DỮ LIỆU:

F2:  Sửa nội dung trong ô

Ctrl + “;” : điền ngày hiện thời

Ctrl + Shift + “:” : điền giờ hiện thời

 

 1. TÍNH TOÁN:

Alt + “=” :Tự  động hiện công thức cộng

F3: dán một tên đã đặt công thức

 

 1. VÙNG LÀM VIỆC:

Ctrl + F3: đặt tên vùng

 

 1. MENU & TOOLBAR:

Alt: chạy lê thanh menu

Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu

Shift tab: di chuyển ngược lại

Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo

Alt + ký tự gạch chân

Alt + mũi tên xuống = mũi tên xuống: xổ danh mục trong một mục

Enter: chọn

ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar

 

 1. KHÁC:

Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file

Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ

Ctrl + K: thêm link

Shift + F10 = nhấp chuột phải

Ctrl + 1: hiện format cell

Ctrl + 7: ẩn/ hiện thanh standard

Ctrl + Shift + 7 (&): kẻ đường viền ngoài

Ctrl + Shift+ – : bỏ đường kẻ ô

Nguồn: st

 

Nếu bạn không đủ thời gian để tự học, hãy tham gia khóa học thực hành trên toán trên excel tại 35 cơ sở của KTHN Group nhé.

Hotline: 0978 365 021